Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

DIMITRI ZAFIRIOU collaborates with Yiorgos Kaplanidis & Manos Jojos

photography: Yiorgos Kaplanidis (effex)
fashion editor: Manos Jojos